13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY

 

7. až 9. září se účastníme 13. Mezinárodní konference kinantropologie v prostorách hotelu OREA resort Santon na brněnské přehradě.

Kinantropologie je věda, která zkoumá strukturu a funkci účelově zaměřených pohybových činností člověka a jejich rozvoj, kultivaci a účinky v definovaných podmínkách prostředí, tudíž velice úzce souvisí s fotobiomodulační terapií, která se stále více stává součástí sportu, rehabilitace a podpory tělesného i duševního zdraví člověka.

„Vědecká konference „International Conference on Kinanthropology – Sport and Quality of Life“ je místem setkání světových odborníků v oblasti sportovních věd. Ve vědě a výzkumu má výměna zkušeností a vzájemné sdílení znalostí nesmírnou hodnotu. Fakulta sportovních studií pořádá od roku 2006 ve spolupráci s Fakultou kineziologie Univerzity v Záhřebu „Mezinárodní konferenci o kinantropologii – sport a kvalita života“.