Nová studie z března roku 2022 ukazuje, že po použití fotobiomodulační terapie se významně zvyšuje koncentrace hojivých buněk a makrofágů v těle, které urychlují proces hojení zlomenin, kdy efekt z terapie trvá ještě 2-4 dny po aplikaci.

Pilotní studie

Fotobiomodulační terapie autologní kostní dřeně u lidí významně zvyšuje koncentraci cirkulujících kmenových buněk a makrofágů
Publikováno online: 17.3. 2022

Abstrakt

Cíl
Cílem této studie bylo prozkoumat vliv fotobiomodulační terapie (PBMT) kostní dřeně (BM) na koncentraci kmenových buněk a dalších buněk v cirkulující krvi (CB) u lidí.

Podtext
Cirkulujícím kmenovým buňkám je v posledních letech věnována zvýšená pozornost kvůli jejich potenciální roli v regenerativní medicíně. Bylo prokázáno, že PBMT ovlivňuje různé biologické procesy.

Metody
Studie byla provedena na 15 dobrovolnících. Ga-Al-As diodový laser o vlnové délce 808 nm byl aplikován na obě tibie (holenní kosti) každého dobrovolníka pro PBMT na BM. Kinetika koncentrace různých buněk v CB byla sledována porovnáním krevních vzorků vzhledem k jejich základním hladinám před aplikací PBMT na BM. CD-34+ buňky a makrofágy byly identifikovány ve vzorcích CB pomocí technologie průtokové cytometrie.

Výsledky
PBMT na BM způsobilo významné (p < 0,01) zvýšení koncentrace CD-34+ buněk v CB ze 7,8 ± 3,0 % (průměr ± SD) z celkového počtu mononukleárních buněk na 29,5 ± 10,1 % z celkového počtu počínaje asi 2 hodiny po PBMT. Hladiny CD-34+ buněk dosáhly vrcholu 2-4 dny po PBMT a poté se postupně vrátily na výchozí hodnoty. Makrofágy v CB byly také významně (p < 0,01) zvýšeny po PBMT na BM ze 7,8 ± 6,0 % (průměr ± SD) z celkového počtu mononukleárních buněk na 52,1 ± 7,9 % z celkového počtu.

Závěr
Aplikace PBMT na BM u lidí může významně zvýšit koncentraci CD-34+ buněk a makrofágů v CB. Tyto buňky se následně mohou usadit v poškozených cílových orgánech a zlepšit jejich funkci, jak bylo dříve prokázáno na experimentálních zvířecích modelech. Kromě toho mohou mít výsledky také klinický význam s ohledem na obohacení CB v buňkách, které mohou být následně izolovány pro buněčnou terapii.

Registrační číslo klinické studie je 7/14.

Zdroj
Amir Oron, Shai Efrati, Keren Doenyas-Barak, Hana Tuby, Lidya Maltz, Uri Oron
PMID: 35196142
DOI: 10.1089/photob.2021.0123
Publikováno online: 17 Mar 2022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35196142/