Věděli jste, že světlo je jedním ze základních pilířů zdravého životního stylu stejně jako cvičení, kvalitní strava, pitný režim a spánek? Přes jeho důležitost bývá světlo často opomíjeno. Průměrný člověk stráví naprostou většinu času uvnitř budov, kde se mu nedostává dostatku slunečního svitu.

V tomto článku se dozvíte více informací o tom, co to vlastně světlo je a jak pomáhá.

Co je to světlo a z čeho se skládá

Světlo je elektromagnetické záření, které si můžete představit jako energii, která prochází vzduchem se specifickou frekvencí nebo vlnovou délkou. Čím kratší je vlnová délka, tím více energie vlna obsahuje a čím delší je vlnová délka, tím hlouběji může vlna proniknout do lidské tkáně. Vlnové délky světla se měří v nanometrech (nm), což je jednotka miliardkrát menší než je metr.

Celé spektrum světla, nazývané také elektromagnetické spektrum, zahrnuje četné vlnové délky světla s různými frekvencemi a barvami, jako je například červené světlo (v rozsahu okolo 650 nm) a modré světlo (v rozsahu 380-500 nm). Světelné spektrum zahrnuje jak viditelné světlo, které je viditelné lidským okem, jako je například ono červené a modré světlo, tak také neviditelné světlo, jako například blízké infračervené světlo (NIR). Viditelná barva světla vychází také z délky vlny a z toho, jak je vnímají naše oči. Energie ve světle závisí na vlnové délce a barva je tím, jak lidské oko a mozek dávají smysl elektromagnetickým vlnovým délkám světla. Viditelné spektrum světla tvoří velmi malou část veškerého elektromagnetického záření.

Barevná spektra a jak pomáhají

Pojďme si popsat některá barevná spektra a jejich přínosy ke zdraví člověka.

Ultrafialové (UV světlo)
Ultrafialové světlo v rozsahu 100 nm – 400 nm je neviditelné lidským okem a má krátké silné vlnové délky. UV záření ze slunce je to, co je zodpovědné za opalování nebo spálení pokožky, je také zodpovědné za zásobování těla vitamínem D a pomáhá lidem produkovat a udržovat hladinu vitaminu D3, která umožňuje tělu účinně vstřebávat vápník z potravy našimi střevy.

Modré světlo
Modré světlo v rozsahu 380-500 nm je spouštěčem telomerázy, která vytváří silný antiaging efekt, který se využívá v dermatologii a také podporuje tvorbu oxidu dusnatého, který podporuje tělesnou imunitu. Bylo také zjištěno, že má některé pozitivní účinky na bakteriální akné a například bělení zubů.

Zelené světlo
Zelené světlo v rozsahu 520-560 nm se váže na hemoglobin, čímž zlepšuje funkci, chování a buněčnou elasticitu červených krvinek a zvyšuje přívod kyslíku do orgánů. Snižuje hodnotu kyseliny mléčné, viskozitu krve a zlepšuje průtok krve cévami.

Žluté světlo
Žluté světlo v rozmezí 570-590 nm má silný detoxikační účinek, podporuje tvorbu vitamínu D, který je nezbytný pro ochranu kostí, pojivové tkáně a imunitního systému. Podporuje také tvorbu serotoninu, tzv. hormonu štěstí, jehož zvýšená produkce přispívá k dobré náladě a potlačuje negativní duševní stavy. Velice kladné výsledky vykazuje žluté světlo v boji proti Lymské borelióze, a to i v jejím pokročilém stádiu. Pozitivní vliv má také na léčbu roztroušené sklerózy.

Červené světlo
Červené světlo vychází z vlnových délek v rozmezí okolo 650 nm. Přínosy červeného světla pro zdraví jsou dobře zavedené, což dokazují mnohé klinické a zdravotní studie. Toto světlo má schopnost zvyšovat buněčnou aktivitu, zlepšovat mikrocirkulaci krve, aktivuje imunitní systém stimulací různých leukocytových skupin a má spasmolytické a sedativní účinky. Jednou z jeho hlavních schopností je účinná terapie diabetu typu II. a schopnost upravovat typ I. a také působí preventivně na zdravotní komplikace s nimi spojené. Je účinný jako terapeutický nástroj pro kardiovaskulární a mozkově cévní onemocnění, zabraňuje trombóze a redukuje akutní i chronickou rýmu. Zlepšuje krevní oběh, normalizuje krevní tlak, rozpouští tuky a cholesterol peroxidací lipidů, čistí cévy od nežádoucích nánosů, snižuje hustotu krve a krevní viskozitu, aktivuje velké množství enzymů, což také zlepšuje stav pokožky a odstraňuje akné.

Blízké infračervené (NIR) světlo
Blízké infračervené světlo v rozsahu 700 až 1000 nm má mnohem delší vlnovou délku než předchozí zmíněné barvy. To umožňuje vlnovým délkám světla NIR proniknout hlouběji do těla a dosáhnout dalších hlubokých hojivých a regeneračních účinků na tkáně. Světlo NIR může podporovat zdraví svalů a zlepšit přirozené procesy obnovy a hojení těla.

Střední a vzdálené infračervené světlo
Tato světla obsahují infrasauny a používají se k prohřátí těla a podpoře jeho potících funkcí.

Světlo je klíčovým prvkem pro život na Zemi a stejně tak je důležité pro lidský organismus. Je energií se specifickou vlnovou délkou a frekvencí. Většina lidí však nedostává ze svého prostředí dostatek světla, což může vést k negativním zdravotním důsledkům. Zejména červené a NIR světlo zlepšuje buněčné funkce a podporuje kvalitu spánku, pokožky a regeneraci.

Produkty Nuovo Therapy izolují tyto vlnové délky červeného a NIR světla a dodávají ji přímo našemu organismu. Díky tomu jsou vhodnou náhradou v době, kdy si přirozený sluneční svit nemůžeme dopřát, ať už kvůli počasí nebo plnému rozvrhu.

Příkladové studie

Photobiomodulation therapy (PBMT) on acute pain and inflammation in patients who underwent total hip arthroplasty – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29909435/

Efficacy of phototherapy to treat facial ageing when using a red versus an amber LED – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29858421/

The Efficacy and Safety of 660 nm and 411 to 777 nm Light-Emitting Devices for Treating Wrinkles – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28195844/

Photobiomodulation Therapy Improves Performance and Accelerates Recovery of High-Level Rugby Players – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27050245/

When is the best moment to apply photobiomodulation therapy (PBMT) when associated to a treadmill endurance-training program? – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29185134/

Immediate and short-term effects of phototherapy on pain, muscle activity, and joint mobility in women with temporomandibular disorder – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28602137/