Máme zde další  výtah ze studií, publikovaných na biomedicínském portálu PubMed, zabývajících se pulzní technologií infračerveného světla. Pojďme si přečíst krátkou ozdrojovanou ukázku z výsledků několika studií.V systematickém přehledu jsou vysvětleny i další mechanismy, které vysvětlují, proč 
může mít pulzování biologický účinek (4). Za prvé, pohyb nabitých částic nazývaných „iont“ může být změněn pulzem. Ionty jsou atomy, které mohou nést náboj a mohou měnit svůj náboj získáním nebo ztrátou elektronů.
Ionty leží základem veškeré produkce energie uvnitř buňky, která je zase základem života. Bez energie jste mrtví a zvýšením regulace produkce energie může biologický organismus pracovat efektivněji / účinněji.

Za druhé, pulzování může přímo ovlivnit mitochondrie. Mitochondrie jsou „elektrárny“ vaší buňky, i když jsou také spojeny s jinými funkcemi, jako je imunitní systém a buněčná obrana (10111213).
Čím lépe vaše mitochondrie fungují, tím nižší je celkové riziko mnoha chronických onemocnění – snad s výjimkou nemocí, které jsou genetického původu. Terapie červeným světlem také ovlivňuje tyto mitochondrie přímo, a to tím, že zefektivňuje poslední krok procesu tvorby energie v mitochondriích nazývaný „cytochrom C-oxidáza“ (COO). Tento krok je ovlivněn oxidem dusnatým (NO) a pulzování může ovlivnit tento krok odlišně od kontinuální vlny červeného světla.

Pulzní technologie je ve fotobiomodulačních panelech novinkou, u které neustále zjišťujeme další a další pozitivní účinky na nás organismus. Má sice před sebou ještě spousty testů a studií, ale již nyní se ví, že se stane nedílnou součástí terapie červeným světlem a skvělým pomocníkem k dosažení pevného zdraví a kvalitnější regenerace.